Home / Tag Archives: Chamsoc – suckhoe – nguoicaotuoi

Tag Archives: Chamsoc – suckhoe – nguoicaotuoi

Chăm sóc sức khỏe toàn diện cho người cao tuổi

“Nâng cao sức khoẻ cả về thể chất và tinh thần, tầm vóc, tuổi thọ, chất lượng cuộc sống của người Việt Nam” cũng là một trong những mục tiêu tổng quát được đề ra tại Nghị quyết số 20-NQ/TW của Hội nghị lần thứ 06 Ban chấp hành Trung ...