Home / Tag Archives: Chanduong – tronthue – cachoatdong – KDcongnghe

Tag Archives: Chanduong – tronthue – cachoatdong – KDcongnghe

Chặn đường trốn thuế các hoạt động kinh doanh công nghệ

Các cá nhân, doanh nghiệp có nguồn thu từ hoạt động kinh doanh công nghệ, kinh doanh online không tiến hành kê khai, trốn thuế, né thuế… sẽ đối mặt với chế tài xử phạt nghiêm khắc. Hơn 10.000 YouTuber chưa đóng thuế Liên quan đến vụ việc Thơ Nguyễn ...