Home / Tag Archives: Channuoi – gapkho – vigia – thucantang

Tag Archives: Channuoi – gapkho – vigia – thucantang

Chăn nuôi gặp khó vì giá thức ăn tăng

Những tháng gần đây, giá thức ăn chăn nuôi liên tục tăng cao, trong khi giá bán sản phẩm thấp mà vẫn không có đầu ra, khiến người chăn nuôi tạm dừng tăng đàn, tái đàn, thậm chí nhiều hộ phải nghỉ hẳn. Giảm đàn, nghỉ nuôi vì giá thức ...