Home / Tag Archives: chayao – runtojeju

Tag Archives: chayao – runtojeju

Giải chạy ảo: run to Jeju – Jeju Spring Virtural run 2021

Tổng cục Du lịch Hàn Quốc tại Việt Nam (KTO tại Việt Nam) và Cục xúc tiến Du lịch Jeju tại Việt Nam đồng tổ chức Giải chạy trự tuyến đầu tiên, với chủ đề  ‘RUN TO JEJU – JEJU SPRING VIRTUAL RUN 2021’, từ nay đến ngày 25/04/2021 trên ...