Home / Tag Archives: Chaydua – thoigian – trencongtrinh

Tag Archives: Chaydua – thoigian – trencongtrinh

Chạy đua thời gian trên các công trình trọng điểm

Trên những công trình, dự án trọng điểm của tỉnh, hàng trăm kỹ sư và công nhân đang  đẩy nhanh tiến độ thi công, phấn đấu hoàn thành công trình theo đúng kế hoạch. Thi công cầu Móng Sến. Với quyết tâm hợp long cầu Móng Sến vào cuối tháng ...