Home / Tag Archives: Chiase – trachnhiem – xahoi – ondinh – hoatdong

Tag Archives: Chiase – trachnhiem – xahoi – ondinh – hoatdong

Chia sẻ trách nhiệm xã hội, ổn định hoạt động

Từ cuối tháng 5 đến nay, một số khách sạn trên địa bàn tỉnh đã mở cửa đón khách thuộc diện phải cách ly tập trung có thu phí. Việc làm trên không chỉ giúp khách sạn có doanh thu, duy trì hoạt động trong bối cảnh du lịch cả ...