Home / Tag Archives: Chinhthuc – mocong – dangky – marathonTechcombank2021

Tag Archives: Chinhthuc – mocong – dangky – marathonTechcombank2021

Chính thức mở cổng đăng ký marathon Techcombank 2021

Giải Hà Nội Marathon Techcombank lần đầu tiên tổ chức vào ngày 29/3/2020 đã phải tạm hoãn, vì những diễn biến phức tạp của dịch Covid-19. Ban Tổ Chức (BTC) trân trọng thông báo thay đổi thời gian tổ chức mới từ ngày 26 đến ngày 28/03/2021: ngày đua giải ...