Home / Tag Archives: chungquyen – coBD – phienban – VN

Tag Archives: chungquyen – coBD – phienban – VN

Chứng quyền có bảo đảm phiên bản Việt Nam

NCTH – chứng quyền có bảo đảm chính thức đưa vào giao dịch là điều mong chờ của các thành viên thi trường và nhiều nhà đầu tư trong thời gian qua. Với một sản phẩm khá mới mẻ, để giúp các nhà đầu tư dễ dàng tiếp cận với ...