Home / Tag Archives: chutichHĐQT – GDTphathanh – cophieu – esopnhu – monqua – train – sudonggop – phattrienlonhuan

Tag Archives: chutichHĐQT – GDTphathanh – cophieu – esopnhu – monqua – train – sudonggop – phattrienlonhuan

Chủ tịch HĐQT Gỗ Đức Thành: phát hành cổ phiếu Esop như là món quà tri ân cho sự đóng góp phát triển lợi nhuận

Ngày 08/05/2021; Công ty Cổ phần Chế biến Gỗ Đức Thành (mã: GDT) đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm tài chính 2020. Năm 2020; mặc dù tình hình dịch bệnh Covid-19 vẫn còn diễn biến phức tạp nhưng Gỗ Đức Thành vẫn đạt được ...