Home / Tag Archives: Congbo – top5Zing – musicawards2019

Tag Archives: Congbo – top5Zing – musicawards2019

Công bố đề cử top 5 Zing Music Awards 2019

Ngày 23/12/2019; danh sách đề cử top 05 Zing Music Awards (ZMA) 2019 đã được công bố. Phát hiện của năm – hạng mục quan trọng nhất của ZMA 2019 – ghi danh 05 giọng ca mới của thị trường nhạc Việt: AMEE, Đình Dũng, K-ICM & Jack, LyLy, Quân ...