Home / Tag Archives: Coso – hatang – kemtang – truongkho – benvung

Tag Archives: Coso – hatang – kemtang – truongkho – benvung

Cơ sở hạ tầng kém, tăng trưởng khó bền vững

Để duy trì tốc độ tăng trưởng và tạo đà cho phát triển kinh tế trong trung và dài hạn, Việt Nam cần đầu tư nhiều hơn cho phát triển cơ sở hạ tầng. Tuy nhiên, huy động nguồn vốn vay từ bên ngoài không phải lúc nào cũng dễ ...