Home / Tag Archives: Cungco – niemtin – choDN

Tag Archives: Cungco – niemtin – choDN

Củng cố niềm tin cho doanh nghiệp

Thời gian qua, Chính phủ, các bộ, ngành và địa phương đã có nhiều chủ trương, chính sách phát triển doanh nghiệp (DN) để tạo động lực phát triển cho nền kinh tế. Môi trường đầu tư kinh doanh được cải thiện mạnh mẽ, đặc biệt là khâu cắt giảm ...