Home / Tag Archives: danhsach – diemxet – nghiemcovid-19

Tag Archives: danhsach – diemxet – nghiemcovid-19

Danh sách các đơn vị thực hiện xét nghiệm Covid-19 tại TP.HCM

Tình dịch bệnh tại TP.HCM quá căng thẳng; vì vậy khi có nhu cầu rời khỏi TP.HCM, người dân cần thực hiện xét nghiệm SARS-CoV-2, người dân có thể liên hệ các bệnh viện để được xét nghiệm nhanh kháng nguyên hoặc phòng xét nghiệm của các đơn vị được ...