Home / Tag Archives: Daoxuandao – australiavao – thitruongVN

Tag Archives: Daoxuandao – australiavao – thitruongVN

Đào và Xuân Đào Australia vào thị trường Việt Nam

Các nhà xuất khẩu Đào và Xuân Đào Australia bắt đầu  tiếp cận thị trường Việt Nam; sau khi hoàn tất thành công việc đàm phán về thủ tục giữa 02 nước. Chương trình quảng bá trái cây mùa hạ Australia mùa vụ 2022 – 2023, nhằm thực hiện mục ...