Home / Tag Archives: dautucong – chamdodich

Tag Archives: dautucong – chamdodich

Đầu tư công chậm vì dịch Covid-19

6 tháng đầu năm, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa không cao; sang tháng 7, dịch Covid-19 bùng phát khiến việc giải ngân càng gặp khó khăn. Nếu không có giải pháp, đến ngày 30-9, tỷ lệ giải ngân mà Chính phủ ...