Home / Tag Archives: daylui – corona

Tag Archives: daylui – corona

Lian ra mắt sản phẩm: corona care chung tay đẩy lùi corona

Ngày 5/02/2020, Ứng dụng bảo hiểm công nghệ Lian thuộc Công ty CP Bảo hiểm Viễn Đông (VASS) đã chính thức ra mắt gói sản phẩm mới “Corona Care – Chung tay đẩy lùi Corona”. Chúng tôi nhận thấy, trong “tâm bão” dịch bệnh này, mỗi bàn tay nắm lấy ...