Home / Tag Archives: Desanpham – yensao – kiengiang – vuonxa

Tag Archives: Desanpham – yensao – kiengiang – vuonxa

Để sản phẩm yến sào Kiên Giang vươn xa

Ngành nuôi yến của tỉnh Kiên Giang đang trên đà phát triển nhanh, đem lại nguồn thu nhập cao cho người nuôi. Nhưng để duy trì, phát triển bền vững, cần có giải pháp quy hoạch vùng nuôi hợp lý và chiến lược xây dựng thương hiệu yến sào Kiên ...