Home / Tag Archives: Dichvu – khachhang – kỷ nguyênso

Tag Archives: Dichvu – khachhang – kỷ nguyênso

Dịch vụ khách hàng trong kỷ nguyên số

Ngày 30/10/2019; Thời báo Kinh tế Sài Gòn đã phối hợp với CLB Doanh nhân 20 – 30 tổ chức hội thảo “Dịch vụ khách hàng trong kỷ nguyên số”. Đây cũng chính là hội thảo mà có nhiều tranh luận đối với doanh nghiệp trong giai đoạn “dịch vụ ...