Home / Tag Archives: dienanhtet

Tag Archives: dienanhtet

Điện ảnh Tết

Viện Pháp tại Việt Nam và Công ty BHD trân xin trọng giới thiệu với quý vị chương trình Cine Tết: NOUVEL AN, NOUVEAUX FILMS Từ 18 giờ ngày 29/01 đến 24 giờ ngày 28/02/2021; quý vị khán giả sẽ có cơ hội được trải nghiệm miễn phí và không ...