Home / Tag Archives: diendan – nganhang – banle – 2019

Tag Archives: diendan – nganhang – banle – 2019

Diễn đàn Ngân hàng bán lẻ Việt Nam năm 2019

Ngày 28/11, Tập đoàn Dữ liệu Quốc tế tại Việt Nam (IDG Vietnam) phối hợp với Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam (VNBA) tổ chức sự kiện Diễn đàn Ngân hàng bán lẻ Việt Nam năm 2019 (Vietnam Retail Banking Forum), với chủ đề: “Ngân hàng số thúc đẩy tài ...