Home / Tag Archives: DNducVN – hotrodan

Tag Archives: DNducVN – hotrodan

Chiến dịch quyên góp hỗ trợ vượt qua khó khăn

Hiệp Hội Doanh Nghiệp Đức tại Việt Nam phối hợp với Hội Hữu Nghị Việt Đức tại TP.HCM phát động và thực hiện: chiến dịch quyên góp hỗ trợ vượt qua khó khăn Để giúp đỡ những nơi cần thiết nhất, Hiệp hội Doanh Nghiệp Đức tại Việt Nam (GBA) ...