Home / Tag Archives: Duthao – Nđxuphat – hanhchanh – haiquan

Tag Archives: Duthao – Nđxuphat – hanhchanh – haiquan

Dự thảo Nghị định xử phạt vi phạm hành chính về hải quan: Đảm bảo tính khả thi và phù hợp với thực tế

Bộ Tài chính (Tổng cục Hải quan) đang chủ trì xây dựng Nghị định thay thế Nghị định 127/2013/NĐ-CP ngày 15/10/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính trong lĩnh vực hải quan  và Nghị định 45/2016/NĐ-CP ...