Home / Tag Archives: giancach – xahoi – toanTP – bacgiang

Tag Archives: giancach – xahoi – toanTP – bacgiang

Giãn cách xã hội toàn thành phố Bắc Giang

Toàn thành phố Bắc Giang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 27/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ từ 15 giờ ngày 19/5. Ngày 19/5, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang có Quyết định về việc thiết lập vùng cách ly y tế tại 6 ...