Home / Tag Archives: Gokho – cholaodong – nganhdulich

Tag Archives: Gokho – cholaodong – nganhdulich

Gỡ khó cho lao động ngành du lịch

Gần 2 năm qua, dịch bệnh khiến nhiều lao động trong ngành du lịch gặp khó vì không có việc làm. Nhiều người phải chuyển sang các nghề khác. Trước tình hình đó, đại diện các hội, hiệp hội ngành nghề đã có các đề xuất để gỡ khó cho ...