Home / Tag Archives: HelpVietnam – Breathe

Tag Archives: HelpVietnam – Breathe

Chương trình: Help Vietnam Breathe – Vì Nhịp thở Việt Nam

Ngày 20/07/2021; VinaCapital Foundation (VCF) triển khai và gây quỹ cho chương trình “Help Vietnam Breathe – Vì Nhịp thở Việt Nam” , nhằm mua và cung cấp các thiết bị y tế cấp thiết bao gồm: máy thở, thiết bị bảo hộ cùng các thiết bị chống dịch quan ...