Home / Tag Archives: Hoinghi – doithoai – chinhsach – thuevahaiquan

Tag Archives: Hoinghi – doithoai – chinhsach – thuevahaiquan

Hội nghị đối thoại chính sách thuế và hải quan

Ngày 27/11/2020;  tại TP.HCM Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) đã phối hợp với Bộ Tài chính tổ chứch hội nghị đối thoại về chính sách, thủ tục hành chính thuế, hải quan năm 2020. Sự kiện thu hút hơn 500 đại biệu đại diện các hiệp ...