Home / Tag Archives: Hoithi – sanpham – TCMNVN – nam2020

Tag Archives: Hoithi – sanpham – TCMNVN – nam2020

Hội thi sản phẩm thủ công mỹ nghệ Việt Nam năm 2020

Sáng ngày 26/10/2020; tại TP.HCM Bộ NN & PNT đã tổ chức giới thiệu hội thi sản phẩm thủ công mỹ nghệ Việt Nam năm 2020. Cuộc thi do Cục Kinh tế Hợp tác và Phát triển Nông thôn phối hợp với Cục chế biến và Phát triển Thị trường ...