Home / Tag Archives: Hon100 – hodan – phaitra – laitien – hotro – covid-19

Tag Archives: Hon100 – hodan – phaitra – laitien – hotro – covid-19

Hơn 100 hộ dân phải trả lại tiền hỗ trợ Covid-19

115 hộ dân xã Phượng Dực (huyện Phú Xuyên) không đạt tiêu chí nghèo, cận nghèo nên phải trả lại 280 triệu đồng hỗ trợ Covid-19. Theo ông Lê Quý Đôn, Chủ tịch xã Phượng Dực, cho biết trên địa bàn có 455 hộ nghèo và cận nghèo thuộc diện ...