Home / Tag Archives: hoptac – kythuat

Tag Archives: hoptac – kythuat

Ký kết biên bản thảo luận dự án hợp tác kỹ thuật

Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA) đã ký kết biên bản thảo luận với đại diện Chính phủ Việt Nam (Record of Discussions: R/D) dự án Hợp tác Kỹ thuật “Hỗ trợ Kỹ thuật Nâng cao Năng lực Đào tạo, Nghiên cứu và Quản trị đại học ...