Home / Tag Archives: Khanhthanh – trungtam – timmach – treem

Tag Archives: Khanhthanh – trungtam – timmach – treem

BV Nhi Đồng 1: khánh thành trung tâm tim mạch trẻ em

Sáng ngày 03/06/2022; Bệnh viện Nhi Đồng 1 đã tổ chức lễ khánh thành Trung tâm Tim mạch trẻ em, đây là khối nhà mới bao gồm 02 trung tâm chuyên sâu. Trong những năm tới; Bệnh viện Nhi Đồng 1 là Trung tâm chuyên sâu phẫu thuật và can ...