Home / Tag Archives: Khoinghiep – voimo – hinhHTX

Tag Archives: Khoinghiep – voimo – hinhHTX

Khởi nghiệp với mô hình hợp tác xã

Mô hình kinh tế tổng hợp của gia đình anh Hoàng Ngọc Vũ, thành viên HTX Nông nghiệp sạch Tràng Xá, cho hiệu quả cao. Trong xu thế hiện nay, khi phần lớn người trẻ muốn ly hương, tìm việc làm tại các doanh nghiệp hoặc chọn cách lập nghiệp ...