Home / Tag Archives: KTG Industrial – uudai – thuexuong – trongquy2

Tag Archives: KTG Industrial – uudai – thuexuong – trongquy2

KTG Industrial ưu đãi thuê xưởng trong quý 02/2020

KTG Industrial triển khai chương trình “Ưu đãi giá đặc biệt cho những khách hàng ký biên bản ghi nhớ khi thuê xưởng trong Quý 02/2020. Ông Đặng Trọng Đức – Phó TGĐ KTG – giám đốc mảng phát triển công nghiệp KTG Industrial nhận định: sau đại dịch sẽ ...