Home / Tag Archives: Ktotochuc – thinhay – Yoonacover – dancechallenge

Tag Archives: Ktotochuc – thinhay – Yoonacover – dancechallenge

KTO tổ chức cuộc thi nhảy Yoona cover dance challenge

Làn sóng lây nhiễm Covid-19 quay trở lại; làm du lịch quốc tế gần như bị đóng băng, Tổng cục Du lịch Hàn Quốc KTO đã tập trung đẩy mạnh các hoạt động quảng bá trên nền tảng trực tuyến online với slogan mới là “Imagine your Korea Now, Visit ...