Home / Tag Archives: luatDN – vangonco – quyentudo – kinhdoanh

Tag Archives: luatDN – vangonco – quyentudo – kinhdoanh

Luật Doanh nghiệp và ngọn cờ quyền tự do kinh doanh

Mỗi phiên bản của cách mạng công nghiệp đánh dấu bước đột phá, chuyển dịch vĩ đại của loài người. Luật Doanh nghiệp cũng vậy, với tinh thần xuyên suốt luôn là ngọn cờ về quyền tự do kinh doanh. Ông Phan Đức Hiếu – Phó viện trưởng Viện Nghiên ...