Home / Tag Archives: Mieutho – 85sac – thanMT

Tag Archives: Mieutho – 85sac – thanMT

Độc đáo cổ miếu thờ 85 sắc thần ở miền Tây

Trong hệ thống đình làng Nam Bộ, ngôi đình được xem là “chính danh” khi được triều đình sắc phong. Theo đó, mỗi đình, miếu thường chỉ phụng thờ một sắc phong duy nhất, những trường hợp ngoại lệ cũng chỉ lên đến 2 – 3 sắc đã là nhiều. ...