Home / Tag Archives: Mohinh – kinhdoanh – linhhoat

Tag Archives: Mohinh – kinhdoanh – linhhoat

Mô hình kinh doanh thông minh cho nền kinh tế linh hoạt

Trung tâm Thương mại Thế giới TP Mới Bình Dương (WTC BDNC) phối hợp cùng Trung tâm thương mại thế giới Brest (WTC Brest) tổ chức hội thảo trực tuyến “Mô hình kinh doanh thông minh cho nền kinh tế linh hoạt”. Hội nghị chủ yếu mở rộng tầm nhìn cũng ...