Home / Tag Archives: Ngayconghoa – ando – taitphcm

Tag Archives: Ngayconghoa – ando – taitphcm

Ngày Cộng Hòa Ấn Độ tại TP.HCM

Sáng ngày 15/01/2021; Liên hiệp Các tổ chức Hữu nghị TP.HCM (HUFO) phối hợp với Hội Hữu nghị Việt Nam – Ấn Độ TP.HCM (VIFA) tổ chức họp mặt kỷ niệm năm thứ 71 Ngày Cộng hòa Ấn Độ (26/1/1950 – 26/1/2021). Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam – ...