Home / Tag Archives: ngayhoi – CSSK – lan4 – Phano

Tag Archives: ngayhoi – CSSK – lan4 – Phano

Ngày hội sức khỏe gia đình Phano Care lần 04 – 2019

Trong ngày 05/10; tại Nhà thi đấu Phú Thọ – TP.HCM, từ 07 giờ đến 20 giơ 30 diễn ra Ngày hội sức khỏe gia đình Phano Care lần 04 – 2019. Phano Care Day là Ngày hội chăm sóc sức khỏe cộng đồng do hệ thống Nhà thuốc Phano ...