Home / Tag Archives: Ngayhoi – ketnoi – giaothuong – kichcau – tieudung21

Tag Archives: Ngayhoi – ketnoi – giaothuong – kichcau – tieudung21

Ngày hội kết nối giao thương – Kích cầu tiêu dùng 2021

Ngày 24/01/2021; Câu Lạc Bộ Doanh Nghiệp Việt Nam (VEC) đã phối hợp cùng Hội Doanh Nghiệp Quận 03, Hội Doanh Nghiệp Quận 04, Hội Doanh Nghiệp Quận 9, Hội Doanh Nghiệp Quận 12, Hội Doanh Nghiệp huyện Cần Giờ…tổ chức chương trình ” Ngày Hội kết nối Giao thương ...