Home / Tag Archives: Nghean – dongan – 1.000laodong – trove – bacgiang

Tag Archives: Nghean – dongan – 1.000laodong – trove – bacgiang

Nghệ An đón gần 1.000 lao động trở về từ Bắc Giang

Tại TX Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An đã tổ chức tiếp nhận hơn 830 công dân từ Bắc Giang trở về địa phương. Tỉnh Nghệ An đã tổ chức tiếp nhận hơn 830 công dân từ Bắc Giang trở về địa phương tại TX Hoàng Mai. Hơn 830 công dân ...