Home / Tag Archives: Nguoncungtang – gianhangiam

Tag Archives: Nguoncungtang – gianhangiam

Nguồn cung tăng, giá trái nhãn giảm

Giá nhiều loại nhãn tại vùng ÐBSCL như: nhãn tiêu da bò, nhãn Ido, nhãn xuồng cơm vàng… hiện giảm từ 2.000-5.000 đồng/kg so với cách nay khoảng 1 tháng. Thu hoạch nhãn Ido tại một hộ dân ở quận Ô Môn, TP Cần Thơ.​ Tại TP Cần Thơ và ...