Home / Tag Archives: Nhandien – dulich – nongthon

Tag Archives: Nhandien – dulich – nongthon

Nhận diện các loại hình du lịch nông thôn

Du lịch nông thôn ở Việt Nam được xác định có 3 loại hình chủ đạo là du lịch cộng đồng, du lịch canh nông và du lịch sinh thái; với các hoạt động diễn ra ở vùng nông thôn thu hút du khách đến thưởng thức, trải nghiệm và ...