Home / Tag Archives: nhinlai – thitruong – BĐS2019

Tag Archives: nhinlai – thitruong – BĐS2019

Nhìn lại thị trường bất động sản năm 2019

Năm 2019; tại TP.HCM có 47 dự án được phê duyệt có sản phẩm đủ điều kiện bán hàng, quý 01 có 12 dự án, quý 02 có 13 dự án, quý 03 có 07 dự án, quy 04 có 15 Dự án Tại các đô thị lớn như: Hà ...