Home / Tag Archives: Noiquakhu – vaotuonglai

Tag Archives: Noiquakhu – vaotuonglai

Nối quá khứ vào tương lai

Ở tuổi 1010, Hà Nội vẫn giữ được nét đẹp cổ kính, lại vừa là một đô thị hiện đại, năng động. Trong bối cảnh thế giới có nhiều đổi thay, thành phố đang định vị lại những đường hướng phát triển. Yếu tố sáng tạo, nhất là sáng tạo ...