Home / Tag Archives: Nongdan – trethu – tienty – tulacanh

Tag Archives: Nongdan – trethu – tienty – tulacanh

Nông dân trẻ thu tiền tỷ từ lá cảnh

Lộc Ngãi, mảnh đất trù phú của huyện Bảo Lâm vốn quen với cây chè, cây cà phê nhưng nhiều nông dân trẻ đã và đang chuyển hướng sản xuất, thay đổi cây trồng, mang lại hiệu quả kinh tế cao và xây dựng khát vọng nông dân thời đại ...