Home / Tag Archives: Phattrien – cacchuoi – thucpham – antoan

Tag Archives: Phattrien – cacchuoi – thucpham – antoan

Phát triển các chuỗi thực phẩm an toàn

Đến nay, Khánh Hòa đã xây dựng được 9 chuỗi cung cấp thực phẩm nông – lâm – thủy sản an toàn. Đây là tiền đề để nâng cấp, nhân rộng các chuỗi thực phẩm an toàn, đáp ứng được đòi hỏi của thị trường trong giai đoạn tới. Xây ...