Home / Tag Archives: sanse – yeuthuong

Tag Archives: sanse – yeuthuong

San sẻ yêu thương, chung tay vượt qua đại dịch

Sáng ngày 15/7/2021, Tập đoàn Yeah1 và Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã khởi động chương trình trợ giá hàng tiêu dùng thiết yếu cho người dân lên đến 50%, mang tên “San sẻ yêu thương, chung tay vượt qua đại dịch”. Thời gian triển khai: từ tháng ...