Home / Tag Archives: SVcantho – chudong – hoinhap – quocte

Tag Archives: SVcantho – chudong – hoinhap – quocte

Sinh viên Cần Thơ chủ động hội nhập quốc tế

Năm học qua, các cấp bộ Đoàn – Hội trên địa bàn thành phố chú trọng tổ chức các hoạt động tạo môi trường giúp sinh viên rèn luyện kỹ năng, trang bị kiến thức nhằm nâng cao khả năng hội nhập quốc tế. Bên cạnh đó, sinh viên các ...