Home / Tag Archives: tamdung – lehoi – dinhco – longhai

Tag Archives: tamdung – lehoi – dinhco – longhai

Tạm dừng tổ chức Lễ hội Dinh Cô – Long Hải năm 2020

Nhằm phòng, chống dịch bệnh COVID-19 đang có diễn biến phức tạp, UBND huyện Long Điền vừa có văn bản thông báo tạm dừng tổ chức Lễ hội Dinh Cô – Long Hải năm 2020. Lễ hội Dinh Cô thuộc thị trấn Long Hải, huyện Long Điền là Lễ hội ...