Home / Tag Archives: tapdoan – caosuVN – tongket – nam2019

Tag Archives: tapdoan – caosuVN – tongket – nam2019

Tập đoàn cao su VN tổng kết năm 2019

Tính đến ngày 31/12/2019; Tập đoàn khai thác được 331.300 tấn mủ quy khô, bằng 103,5% kế hoạch, nhiều hơn 24.192 tấn so với sản lượng khai thác năm 2018. Kết thúc  năm 2019, Tập đoàn có 43 đơn vị hoàn thành sản lượng sớm từ 05 đến 40 ngày. ...